zapomniałem hasła     |     dodaj biuro

Biuro Rachunkowe ABAKUS Maria Skalska

Oferta biura

Prowadzenie wszelkich ksiąg rachunkowych (ryczałt, księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe),

•          rejestry VAT,

•          ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

•          sporządzanie wszelkich deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i Urzędu Statystycznego,

•          wnioski o zwrot VAT w budownictwie,

•          opracowywanie planu kont i regulaminów wewnętrznych,

•          organizacja systemu rachunkowości i opracowanie polityki rachunkowości,

•          sporządzanie rozliczeń rocznych, sprawozdań finansowych -bilansów,

•          na życzenie odbiór dokumentów z siedziby klienta,

•          na życzenie klienta zapewniamy obsługę biurową w siedzibie jego firmy lub miejscu przez

niego wskazanym,

 

Obsługa kadrowo-płacowa:

•          obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,

•          obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

•          obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,

•          obliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

•          przygotowywanie i przekazanie do właściwego US miesięcznych deklaracji PIT 4,

•          przygotowywanie i przekazanie do właściwych urzędów deklaracji ZUS, rocznych informacji

o dochodach, potrąconych zaliczkach podatkowych i pobranych składkach,

•          zakładanie i weryfikacja akt osobowych pracowników,

•          sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieło,

•          prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS PŁATNIK) ,

•          prowadzenie ewidencji czasu pracy,

•          sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)

 

Ponadto  na życzenie klienta zapewniamy obsługę biurową, oferujemy usługi tzw. „pogotowia księgowego” oraz możliwość objęcia  przedsiębiorców  i ich pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie.Posiadane uprawnienia

Biuro rachunkowe

Obsługa podmiotów

osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prywatne osób fizycznych, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie

Obsługa klientów

w siedzibie i oddziałach biura, w siedzibie klienta, na odległość, reprezentowanie w urzędach

Obszary działalności - branże

Biura rachunkowe

Kontakt

87-140 Chełmża
Kard. Wyszyńskiego 15A
kujawsko-pomorskie

Tel.: (56) 675 54 53
Fax: (56) 675 54 53

Chirurgia? leczenie kanałowe , zapobiegaj.