zapomniałem hasła     |     dodaj biuro

Biuro Rachunkowe J&K

O biurze

Świadczymy kompleksowe  usługi księgowo-podatkowe oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Istniejemy od 1994 roku. Klientami naszego biura rachunkowego są zarówno małe jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób uproszczony jak też spółki prawa handlowego. Rozliczamy także PIT-y roczne osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Każdy z naszych klientów jest dla nas Klientem najważniejszym. W naszym biurze rachunkowym możecie Państwo załatwić większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem lub likwidacją każdej firmy. Posiadamy licencje wydane przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nr 6294/97 i 47007/2010 oraz polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Oferta biura

Usługi księgowe i rachunkowe obejmują:

 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, księgi handlowej, ryczałtu
 • Prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji miesięcznych
 • Rozliczenia ZUS właściciela firmy
 • Sporządzanie i dostarczanie do US pism, korekt i deklaracji miesięcznych
 • Rozliczenie roczne właściciela firmy
 • Reprezentowanie podatnika przed US, UKS, ZUS, GUS
 • Zmiany danych w US i ZUS
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Sporządzanie i przesyłanie pism w sprawach karno skarbowych
 • SMSy/e-maile z informacjami dotyczącymi wielkości podatków i składek do zapłaty
 • Prowadzenie spraw przed US,UKS,ZUS, w tym karno-skarbowych, w imieniu podatnika

Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.


Posiadane uprawnienia

Biuro rachunkowe

Obsługa podmiotów

osoby fizyczne, przedsiębiorstwa prywatne osób fizycznych, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, stowarzyszenia

Obsługa klientów

w siedzibie i oddziałach biura, w siedzibie klienta

Obszary działalności - branże

Biura rachunkowe

Kontakt

01-853 Warszawa
Al. Reymonta 12a
mazowieckie

Tel.: 507-844-064