zapomniałem hasła     |     dodaj biuro

Polskie Centrum Usług Doradczych sp.z o.o.

O biurze

olskie Centrum Usług Doradczych  jest spółką doradztwa podatkowego, oferującą usługi w następujących obszarach: księgowości, kadr i płac oraz doradztwa podatkowego.
Naszą zasadą jest gwarantowanie Klientom indywidualnego podejścia do ich potrzeb, profesjonalnej jakości usług oraz przyjaznej atmosfery współpracy.
Do dyspozycji Klientów pozostaje w gotowości zespół księgowych wsparty wiedzą i doświadczeniem doradców podatkowych. 

 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg usług związanych zarówno z rozpoczęciem działalności gospodarczej, jak i jej prowadzeniem:

 • pomoc i doradztwo w wyborze konkretnego rodzaju działalności, sposobu księgowania oraz wyboru metody opodatkowania;
 • rejestrację firmy wraz z przygotowaniem formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, ZUS, US, itd.);
 • uzyskiwanie odpisów, zaświadczeń, pomoc w wypełnianiu wniosków, itp.;
 • wspieranie w procesach organizacyjnych firmy zarówno na etapie tworzenia działalności, jak i jej rozwoju, dostosowywanie zasad współpracy do oczekiwań klienta;
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • prowadzenie ewidencji wymaganych przez ustawę o rachunkowości
 • audyty podatkowe
 • wyprowadzanie zaległości.

Oferta biura

W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji zarówno działalności gospodarczej, jak i spółek, zajmujemy się między innymi:

 • rejestracją dokumentów oraz prowadzeniem ewidencji w księgach rachunkowych w siedzibie naszego biura;
 • prowadzeniem ewidencji wymaganych przepisami (np. środków trwałych i innych, w zależności od potrzeb firmy);
 • prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz obliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporzadzaniem rocznych sprawozdań, bilansu, rocznego rozliczenia podatku dochodowego;
 • monitorowaniem lub windykację należności;
 • opracowaniem polityki rachunkowości, zakładowego planu kont;
 • sporządzaniem raportów i zestawień według indywidualnych potrzeb.

W ramach prowadzenia Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zajmujemy się między innymi:

 • rejestracją dokumentów oraz prowadzeniem ewidencji w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów w siedzibie naszego biura;
 • prowadzeniem ewidencji wymaganych przepisami (np. środków trwałych i innych, w zależności od potrzeb firmy);
 • prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych oraz obliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzaniem rocznego rozliczenia podatku dochodowego;

Prowadzimy również rozliczenie form ryczałtowych.

 

W ramach obsługi kadrowej i płacowej, zajmujemy się między innymi:

 • sporządzaniem umów o pracę;
 • sporządzaniem i aktualizacją teczek osobowych;
 • sporządzaniem list płac, pasków wypłat oraz deklaracji RMUA;
 • prowadzeniem ewidencji wynagrodzeń;
 • sporządzaniem dokumentacji dla ZUS i pracowników;
 • przekazywaniem w formie elektronicznej dokumentów do ZUS;
 • obliczaniem miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, sporządzaniem deklaracji dla US.

 

Dla naszych klientów świadczymy również bieżące usługi doradztwa podatkowego, w szczególności z zakresu:

 • rozliczenia z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
 • analizy podatkowe z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 • doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług (VAT).

 Cennik

Świadczone usługi:Cena od:
Pełna księgowość (do 50 dokumentów):500,00 zł
Podatkowa KPiR + VAT (do 20 dokumentów):200,00 zł


Posiadane uprawnienia

Doradca Podatkowy, Biuro rachunkowe

Obsługa klientów

w siedzibie i oddziałach biura, w siedzibie klienta, reprezentowanie w urzędach, na odległość

Obszary działalności - branże

Biura rachunkowe

Kontakt

01-192 Warszawa
Leszno 8/39
mazowieckie

Tel.: 22 6223304

Od poniedziałku do piątku: 9-17
Sobota: -
Niedziela: -